تزریق ژل و بوتاکس

تزریق ژل و بوتاکس

نویسنده : دکتر کلالی
۱۳۹۶/۱۲/۲۱
0 نظرات

❤️❤️❤️با سلام ب  عزیزان  و خانم های زیبا رو :
به مناسبت فرا رسیدن عید باستان کلینک خانم دکتر مژگان کلالی کإرهای زیبایی خود إز قبیل :
ژل خط خنده
ژل لب،
بوتاکس
همه روزه طرف صبح برای شما عزیزان انجام میشود
درغیر اینصورت برأی کارهای زیبایی خود در شیفت عصر با وقت قبلی هماهنگ باشید
☎️:36612242
@drkalali